VOIMAKAS - elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun!     

Voimakas-hankkeen tavoite on edistää suomalaisen puutarhatuotannon kilpailukykyä. Etsimme ja tutkimme uusia toimintamalleja, joilla yritystoiminnan kannattavuutta voidaan parantaa. Yhdistämme Luonnonvarakeskuksen biologista ja teknologista osaamista Turun yliopiston kauppakorkeakoulun liiketaloudelliseen osaamiseen. Liitämme yrittäjien kysymykset ja kokemukset monipuoliseen tutkimustietoon. Puutarha-alan yrittäjät ja muut toimijat muotoilivat yhdessä alan tulevaisuuskuvan:
ASIAKKAIDEN TARPEIDEN JA ASENTEIDEN MONIPUOLISTUESSA YRITYKSET LISÄÄVÄT YHTEISTYÖTÄ, HYÖDYNTÄVÄT DIGITALISAATIOTA, KEHITTÄVÄT JA LYHENTÄVÄT TOIMITUSKETJUJA.

Tervetuloa mukaan puutarhasektorin mahdollisuuksien pariin!

Voimakas-hanketta rahoittaa Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö

 Tilaa uutiskirje tästä

Toimialatietoa

Tietoa puutarhasektorista

Tietoa puutarhasektorista

Puutarhasektorin yleiskuvaus Puutarhatuotanto kokonaisuudessaan käyttää vajaan prosentin Suomen peltoalasta, mutta puutarhatuotannon markkinahintainen arvo oli 13 % kaikesta maatalouden tuotannosta vaikka mukaan ote ...

Tietoa kasvihuonetuotannosta Suomessa

Tietoa kasvihuonetuotannosta Suomessa

Kasvihuonetuotanto Viljely kasvihuoneissa jakaantuu vihannesten ja koristekasvien tuotantoon. Yritykset ovat pääasiassa erikoistuneet jompaankumpaan tuoteryhmään. Osa yrityksistä kuitenkin tuottaa useampaa tuoteryhmää. ...

Uusimmat blogitekstit

Nykyaikainen kasvihuonetuotanto yhdistää tekniikan ja biologian

Nykyaikainen kasvihuonetuotanto yhdistää tekniikan ja biologian

Ympärivuotinen ja osittain tekovalotukseen perustuva kasvihuonetuotanto on pinta-alaa kohti tarkasteltuna energiaintensiivisempää kuin perin ...

Hopean hohtoinen ala?

Hopean hohtoinen ala?

Puutarha-ala ikääntyy useammastakin eri syystä. Viljelijöiden keski-ikä on kivunnut jo 53 vuoteen ja alan työntekijöiden ikärakenteessa on t ...

Puutarhaa vai terveysteknologiaa? - Naava lupaa parempaa työilmaa

Puutarhaa vai terveysteknologiaa? - Naava lupaa parempaa työilmaa

Naavan tavoitteena on, että kymmenen vuoden kuluttua jokaisessa maailman suuressa kaupungissa nautitaan yrityksen palveluiden avulla paremma ...


Tapahtumat

Sadonkorjuun aika

Sadonkorjuun aika

Tule mukaan kuulemaan, millaista satoa Voimakas-hanke on kerännyt. Muuttaako puutarha-alan uudistuminen kansalaisten arjen paremmaksi ja ...

Kolmannessa tulevaisuusverstaassa rakennettiin strategisia tiekarttoja

Kolmannessa tulevaisuusverstaassa rakennettiin strategisia tiekarttoja

Voimakas-hankkeen kolmas tulevaisuusverstas järjestettiin 25.1.2017 Helsingissä Ostrobotniassa. Tapahtumaan osallistui noin 50 puutarha-alan ...

Tulevaisuusverstas 25.1.2017 Helsingissä

Tulevaisuusverstas 25.1.2017 Helsingissä

VOIMAKAS -  elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun – tulevaisuusverstas Keskiviikkona 25.1.2017 klo 12:00–16:00 Ostrobot ...

Voimakas-tiimi

Kari Jokinen

Vastuullinen johtaja (Luke)

Erikoistutkija, MMT Kari Jokinen on Voimakas-hankkeen vastuullinen johtaja Luonnonvarakeskuksessa. Hänen tutkimuskohteensa liittyvät kasvihuoneviljelyyn, ja erityisesti uuden tuotantotekniikan kehittämiseen. Alan tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutetaan kiinteässä yhteistyössä koko tuotantoketjun toimijoiden kanssa. Karin yhteystiedot: kari.jokinen@luke.fi, puh. 029 532 6177

Taina Eriksson

Vastuullinen johtaja (CCR)

KTT Taina Eriksson on Voimakas-hankkeen vastuullinen johtaja Turun kauppakorkeakoulussa. Hän toimii projektipäällikkönä CCR Tutkimuspalveluissa. Hän on väitellyt Turun kauppakorkeakoulusta kansainvälisen liiketoiminnan alalta. Tainan tutkimus keskittyy pk-yritysten kumppanuuksiin ja niiden johtamiseen. Hän on tarkastellut aihetta sekä liiketoimintamallien että kyvykkyyksien näkökulmasta. Tainan yhteystiedot: taina.eriksson@utu.fi, gsm 040 7286196.

Hilkka Halla

Hilkka Halla työskentelee projektitutkijana kauppakorkeakoulun CCR-yksikössä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat Voimakas-hankkeen yrityshaastattelut ja viestintä. Hänellä on pitkä työkokemus maaseudun yrittäjien liiketoiminnan sparraajana ja organisaattorina. Hilkan yhteystiedot: hilkka.halla@utu.fi, gsm 044-2937535.

Terhi Suojala-Ahlfors

Tutkija

Terhi Suojala-Ahlfors on vanhempi tutkija Luonnonvarakeskuksen Piikkiön toimipaikassa. Hänen tutkimusalaansa on vihannesten tuotanto avomaalla, erityisesti viljelytekniikan kehittäminen ja tuotteiden laadun varmistaminen. Tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden ja muiden alan toimijoiden kanssa. Terhin yhteystiedot: terhi.suojala-ahlfors@luke.fi, puh. 029 532 6557

Liisa Särkkä

Tutkija

Erikoistutkija, MMT Liisa Särkkä on Luonnonvarakeskuksen Piikkiön toimipaikassa kasvihuonetutkimuksen asiantuntija. Tutkimuksen pääpaino on viime vuosina ollut energiaa säästävän viljelytekniikan kehittäminen, kasvisten laadun parantaminen ja kasvualustat. Tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutetaan kiinteässä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Liisan yhteystiedot: liisa.sarkka@luke.fi, puh. 029 532 6564

Tiina Mattila

Tutkija

Tutkija, MMM Tiina Mattila työskentelee Luonnonvarakeskuksen Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikössä Helsingissä. Hänen tutkimusalaansa ovat maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastuksen työturvallisuus- ja työhyvinvointi. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut yritysten ulkomaisen työvoiman työturvallisuus. Tiinan yhteystiedot ovat tiina.mattila@luke.fi, gsm 029 532 6358.

Riikka Saarimaa

Tutkija

Saarimaa on työskennellyt Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa tutkijana ja projektipäällikkönä ennakointihankkeissa, joissa on monipuolisesti hyödynnetty tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä. Pääosin hän on tehnyt töitä ruoankulutuksen tulevaisuutta selvittävissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa on toteutettu erilaisia konsepteja tulevaisuusverstasmenetelmillä. Riikan yhteystiedot: riikka.saarimaa@utu.fi, puh. 02 333 9615

Vilja Varho

Tutkija

MTT Vilja Varho on erikoistutkija Luonnonvarakeskuksen ennakointitiimissä. Hänellä on paljon kokemusta mm. asiantuntijahaastatteluista ja skenaarioiden laadinnasta. Viljan pääasialliset tutkimuksenkohteet ovat koskeneet uusiutuvaa energiaa ja ilmastokysymyksiä. Viljan yhteystiedot: vilja.varho@luke.fi, puh. 029 532 6039

Helka Kalliomäki

Tutkija

FT Helka Kalliomäki toimii CCR:ssä erikoistutkijana pääasiallisena tehtäväkenttänään kaupunkien kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvät kysymykset. Voimakkaassa Helka tarkastelee erityisesti viheralan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämisessä kaupunkiseuduilla. Helkan yhteystiedot: helka.kalliomaki@utu.fi, puh. 0504523675

Katja Borgelin

Tutkija

Katja Borgelin työskentelee CCR Tutkimuspalveluissa harjoittelijana. Hän opiskelee Turun kauppakorkeakoulun Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmassa ja tekee ruoankulutuskäyttäytymistä käsittelevää graduaan osana Voimakas-projektia. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ruoankulutuksen ja -tuotannon vastuullisuus. Katjan yhteystiedot: kamabo@utu.fi

 

Voimakas-välipala

Robotti pakkaa kurkkuja

Robotti pakkaa kurkkuja

Robotiikka on arkipäivää kasvisten käsittelyssä. Ohessa kaupallinen esimerkki Kanadasta, jossa robotit lajittelevat kurkut. Robotiikan avull ...

Mitä syödään kun ilmasto muuttuu?

Mitä syödään kun ilmasto muuttuu?

Ilmaston muuttumista yritetään hillitä, mutta samaan aikaan muutoksiin yritetään valmentautua. Ympäristöfilosofi Ville Lähteen mukaan ruoka, ...

Tekniikan avulla herkkuja ekologisesti

Tekniikan avulla herkkuja ekologisesti

Uusikaupungissa rakentaa fiksuja liiketoimintaverkostoja. Kotipellon puutarha on laajentanut tuotantoaan Sybimarin kalanviljelylaitoksen läh ...

Tuotokset

Kuka ostaa ruokaa Rekosta? - Vaihtoehtoisten ruokaverkostojen kuluttajat

Katja Borgelinin pro gradu -tutkielma 6.10.2017

Kuka ostaa ruokaa Rekosta Borgelin gradu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onko viljelijä tekijä vai sivustakatsoja maaseudulla? Liiketoimintaosaaminen, kyvykkyydet ja uudistuminen puutarha-alalla Suomessa

Hilkka Hallan esitys maaseutututkijoiden tapaamisessa Leppävirralla 31.8.2017.

Halla_Maaseutututkijat Tuottajan liiketoimintaosaaminen ja kyvykkyydet Suomessa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contextual implications for business model innovation in start-ups

Taina Eriksson`s presentation McGill International Entrepreneurship –konferenssi Irlannissa 30.8.-1.9.

The study investigates what hinders and what facilitates BMI of innovative internationally oriented start-ups.  

Eriksson_ McGill2017_presentation

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Puutarhayritykset tuottajasta lisäarvon tekijöiksi

Hilkka Hallan yliöartikkeli Maaseudun Tulevaisuudessa 9.8.2017.

MaaseudunTulevaisuus YliöHalla09082017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utilization of microalgae in industrial symbiosis, focus in Finland

Linkki artikkeliin Utilization of microalgae in industrial symbiosis_ focus in Finland

Suvi Ojanen, Esa Tyystjärvi & Kari Jokinen

Natural Resuorces Institute Finlad, 2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

LED-valotusta kasvihuoneeseen : Tutkimustuloksia ja kokemuksia 2016

Timo Kaukoranta, Kari Jokinen, Juha Näkkilä, Liisa Särkkä, Bengt Lindqvist.

Linkki raporttiin LED-valotusta kasvihuoneeseen / LED-belysning i växthus.


Puutarha-ala vuonna 2050; miten viihdymme ja miten viljelemme

Terhi Suojala-Ahlforsin esitys PuutarhaSuomi100-tapahtumassa Helsingissä (http://www.pusu100.fi/) 3/2017.


 Resource efficient future cities possibilities for food productionFinal

Seija Rasi, Elina Tampio, Kari Jokinen, Sanna Marttinen, Sirpa Kurppa, Vilja Varho, Jouni Vielma.

Resurssitehokasta viljelyä kaupunkiolosuhteissa. BEST-hankkeen ja Voimakas-hankkeen tutkimus, jossa selvitettiin ruoan tuotantoa kaupungissa huomioiden jätteiden hyötykäyttö ja pyrkimys energian omavaraisuuteen.


The influence of the LED light spectrum on the growth and nutrient uptake of hydroponically grown lettuce

Jokinen, K., Halonen,L. & Pinho,P. Tiivistelmä ja linkki koko artikkelin tilaukseen löytyy täältä.


Muuttuuko liiketoiminta, kun maatilalla vaihtuu sukupolvi?

Juridisen omistuksen vaihtuminen ei automaattisesti merkitse liiketoiminnan päivittämistä 2010-luvulle. KTM Hilkka Hallan tutkimus kertoo, mitkä seikat helpottavat jatkajan mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaa.


Voimakas - Elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun - tulevaisuusverstaiden tulokset

Voimakas -hankkeessa toteutetaan kolmiosainen tulevaisuusverstasprosessi, jossa tarkastellaan puutarha-alan tulevaisuutta pitkällä aikavälillä vuoteen 2050. Ensimmäisen ja toisen tulevaisuusverstaan tulokset on julkaistu yhteisraporttina


Hyvä suunnittelu on tie menestykseen - Asiakas on liiketoiminnan keskipiste

Taina Eriksson ja Hilkka Halla artikkelit Luomu-lehdessä 5/2016.


Puutarha-alalla on yhä kasvun varaa

Vihreä peukalo ei ole tae menestyvästä yritystoiminnasta. Millaisia ominaisuuksia menestyvä puutarhayrittäjän takana piilee, pohtii Luken vanhempi tutkija Terhi Suojala-Ahlfors blogissaan, joka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden kolumnina 4.4.2016.


Puutarhasta elinvoimaa

Puutarha-ala tarjoaa kansalaisille elämyksiä, hyvinvointia, terveyttä ja viihtyvyyttä. Voisiko enää enemmän pyytää? Miten nämä myönteiset tuulet käännetään kannattavaksi yritystoiminnaksi? Tätä pohtii Terhi Suojala-Ahlfors blogissaan Luonnonvarakeskuksen verkkolehdessä.


Artikkelit Puutarha & Kauppa -lehdessä 2016 - 2017

Halla Hilkka: sukupolvenvaihdos-on-mahdollisuus

Särkkä Liisa: olisiko-siemeneton-paprika-myyntivaltti

Eriksson Taina: Kumppaneiden kanssa vai itse tehden

Suojala-Ahlfors Terhi: Tutkimuksesta tukea puutarha-alan kasvuun

Koponen Aki: Vegan black metal chef on puutarhurin ystävä

 Karhu Saila: Uusia tuulia marjamarkkinoille


Ajatuksia puutarha-alan tulevaisuuden liiketoimintamalleista

KTT Taina Erikssonin esitys Turun puutarhamessuilla 4/2016.


Maatilan sukupolvenvaihdos jatkuvuuden turvaamista vai uudistumisen mahdollisuus? Hilkka Hallan  artikkeli Satoa-lehdessä 3/2016.