Luomuvihannesten ammattimaisen kasvituotannon ja arvoketjun edistäminen

 

Voimakas-hanke kokosi puutarha-alan liiketoimintamallien uudistamista varten biologista, teknologista ja liiketaloudellista tutkimustietoa. 

Loppuraportti:
Elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun 
Voimakas-hankkeen (2015–2017) tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Toimialatietoa

Tietoa puutarhasektorista

Tietoa puutarhasektorista

Puutarhasektorin yleiskuvaus Puutarhatuotanto kokonaisuudessaan käyttää vajaan prosentin Suomen peltoalasta, mutta puutarhatuotannon markkinahintainen arvo oli 13 % kaikesta maatalouden tuotannosta vaikka mukaan ote ...

Tietoa kasvihuonetuotannosta Suomessa

Tietoa kasvihuonetuotannosta Suomessa

Kasvihuonetuotanto Viljely kasvihuoneissa jakaantuu vihannesten ja koristekasvien tuotantoon. Yritykset ovat pääasiassa erikoistuneet jompaankumpaan tuoteryhmään. Osa yrityksistä kuitenkin tuottaa useampaa tuoteryhmää. ...

Luomua kasvihuoneesta

Mielikuva ja laatu myyntivaltteja

Mielikuva ja laatu myyntivaltteja

Haastattelimme Turun keskustan liepeillä ja maaseututaajamassa olevien K-Supermarkettien vihannesosastoista vastaavia henkilöitä heidän kokemuksistaan  kuluttajien ostopäätöksistä ja toisaalta kaupan odotuksista, jotta l ...

Uusimmat blogitekstit

Mistä tietää mihin mahdollisuuksiin tarttua?

Mistä tietää mihin mahdollisuuksiin tarttua?

Sadonkorjuuseminaarissa Jyrki Sukula puhui liiketoiminnan kehittämisestä. Yksi keskeisimpiä yritystoiminnan kehittämisen alueita on arvioida ...

Vihreä Härkä – viljelijästä verkostoveturiksi

Vihreä Härkä – viljelijästä verkostoveturiksi

Tästä lähtee kotimainen proteiini myllyn kautta kauppaan. Kuva Juha-Pekka Aikola. Juha-Pekka Aikolan haaveena oli tulla maanviljelijäksi. ...

Kannattavuus ja markkinaliturgia

Kannattavuus ja markkinaliturgia

Onko vanhanaikaista puhua kannattavuudesta, kun kirjanoppineet yrittäjän ympärillä julistavat vaatimusta lisäarvosta ja arvoverkosta? Käsitt ...


Tapahtumat

Sadonkorjuuseminaarin satoa

Sadonkorjuuseminaarin satoa

Voimakkaan Sadonkorjuuseminaari kokosi Hämeenlinnaan Verkatehtaalle reilut 50 osallistujaa. Seminaari loi monipuolisen katsauksen Voimakas-h ...

Sadonkorjuun aika

Sadonkorjuun aika

Tule mukaan kuulemaan, millaista satoa Voimakas-hanke on kerännyt. Muuttaako puutarha-alan uudistuminen kansalaisten arjen paremmaksi ja ...

Kolmannessa tulevaisuusverstaassa rakennettiin strategisia tiekarttoja

Kolmannessa tulevaisuusverstaassa rakennettiin strategisia tiekarttoja

Voimakas-hankkeen kolmas tulevaisuusverstas järjestettiin 25.1.2017 Helsingissä Ostrobotniassa. Tapahtumaan osallistui noin 50 puutarha-alan ...

Voimakas-tiimi

Kari Jokinen

Vastuullinen johtaja (Luke)

Erikoistutkija, MMT Kari Jokinen on Voimakas-hankkeen vastuullinen johtaja Luonnonvarakeskuksessa. Hänen tutkimuskohteensa liittyvät kasvihuoneviljelyyn, ja erityisesti uuden tuotantotekniikan kehittämiseen. Alan tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutetaan kiinteässä yhteistyössä koko tuotantoketjun toimijoiden kanssa. Karin yhteystiedot: kari.jokinen@luke.fi, puh. 029 532 6177

Taina Eriksson

Vastuullinen johtaja (CCR)

KTT Taina Eriksson on Voimakas-hankkeen vastuullinen johtaja Turun kauppakorkeakoulussa. Hän toimii projektipäällikkönä CCR Tutkimuspalveluissa. Hän on väitellyt Turun kauppakorkeakoulusta kansainvälisen liiketoiminnan alalta. Tainan tutkimus keskittyy pk-yritysten kumppanuuksiin ja niiden johtamiseen. Hän on tarkastellut aihetta sekä liiketoimintamallien että kyvykkyyksien näkökulmasta. Tainan yhteystiedot: taina.eriksson@utu.fi, gsm 040 7286196.

Hilkka Halla

Hilkka Halla työskentelee projektitutkijana kauppakorkeakoulun CCR-yksikössä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat Voimakas-hankkeen yrityshaastattelut ja viestintä. Hänellä on pitkä työkokemus maaseudun yrittäjien liiketoiminnan sparraajana ja organisaattorina. Hilkan yhteystiedot: hilkka.halla@utu.fi, gsm 044-2937535.

Terhi Suojala-Ahlfors

Tutkija

Terhi Suojala-Ahlfors on vanhempi tutkija Luonnonvarakeskuksen Piikkiön toimipaikassa. Hänen tutkimusalaansa on vihannesten tuotanto avomaalla, erityisesti viljelytekniikan kehittäminen ja tuotteiden laadun varmistaminen. Tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden ja muiden alan toimijoiden kanssa. Terhin yhteystiedot: terhi.suojala-ahlfors@luke.fi, puh. 029 532 6557

Liisa Särkkä

Tutkija

Erikoistutkija, MMT Liisa Särkkä on Luonnonvarakeskuksen Piikkiön toimipaikassa kasvihuonetutkimuksen asiantuntija. Tutkimuksen pääpaino on viime vuosina ollut energiaa säästävän viljelytekniikan kehittäminen, kasvisten laadun parantaminen ja kasvualustat. Tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutetaan kiinteässä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Liisan yhteystiedot: liisa.sarkka@luke.fi, puh. 029 532 6564

Tiina Mattila

Tutkija

Tutkija, MMM Tiina Mattila työskentelee Luonnonvarakeskuksen Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikössä Helsingissä. Hänen tutkimusalaansa ovat maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastuksen työturvallisuus- ja työhyvinvointi. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut yritysten ulkomaisen työvoiman työturvallisuus. Tiinan yhteystiedot ovat tiina.mattila@luke.fi, gsm 029 532 6358.

Riikka Saarimaa

Tutkija

Saarimaa on työskennellyt Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa tutkijana ja projektipäällikkönä ennakointihankkeissa, joissa on monipuolisesti hyödynnetty tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä. Pääosin hän on tehnyt töitä ruoankulutuksen tulevaisuutta selvittävissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa on toteutettu erilaisia konsepteja tulevaisuusverstasmenetelmillä. Riikan yhteystiedot: riikka.saarimaa@utu.fi, puh. 02 333 9615

Vilja Varho

Tutkija

MTT Vilja Varho on erikoistutkija Luonnonvarakeskuksen ennakointitiimissä. Hänellä on paljon kokemusta mm. asiantuntijahaastatteluista ja skenaarioiden laadinnasta. Viljan pääasialliset tutkimuksenkohteet ovat koskeneet uusiutuvaa energiaa ja ilmastokysymyksiä. Viljan yhteystiedot: vilja.varho@luke.fi, puh. 029 532 6039

Helka Kalliomäki

Tutkija

FT Helka Kalliomäki toimii CCR:ssä erikoistutkijana pääasiallisena tehtäväkenttänään kaupunkien kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvät kysymykset. Voimakkaassa Helka tarkastelee erityisesti viheralan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämisessä kaupunkiseuduilla. Helkan yhteystiedot: helka.kalliomaki@utu.fi, puh. 0504523675

Katja Borgelin

Tutkija

Katja Borgelin työskentelee CCR Tutkimuspalveluissa harjoittelijana. Hän opiskelee Turun kauppakorkeakoulun Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmassa ja tekee ruoankulutuskäyttäytymistä käsittelevää graduaan osana Voimakas-projektia. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ruoankulutuksen ja -tuotannon vastuullisuus. Katjan yhteystiedot: kamabo@utu.fi

 

Voimakas-välipala

Työhyvinvointi parantaa tuottavuutta

Työhyvinvointi parantaa tuottavuutta

Puutarhayrittäjän ja yritysten henkilökunnan hyvinvoinnilla on vaikutusta, varsinkin pitkällä aikajänteellä, yrityksen jatkuvuuteen ja tulok ...

Liiketoiminnan häirintää vai kekseliäisyyttä?

Liiketoiminnan häirintää vai kekseliäisyyttä?

Eri liiketoiminnankin aloilla kohistaan disruptioista. Innovaatioilla tehostetaan tai uudistetaan olemassa olevaa bisnestä, mutta disruptiot ...

Toimialajen rajat murtuvat - Puutarha-alan ja matkailun synergiaa?

Toimialajen rajat murtuvat - Puutarha-alan ja matkailun synergiaa?

Turun yliopisto järjestää yhteistyössä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja matkailualan toimijoiden kanssa seminaarin alueen positiivisen elin ...

Luomuvihannesten ammattimaisen kasvihuonetuotannon ja arvoketjun edistäminen

Särkkä, Liisa; Halla, Hilkka; Koponen, Aki; Turpeinen, Laura; Piha, Samuel; Tuomola, Päivi; Jokinen, Kari (2019)

Tutkimusartikkeli ja saman nimisen tutkimushankkeen loppuraportti

Julkaistu Luonnonvarakeskuksen raporttisarjassa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Puutarha-alan uudistumisen näkymiä sidosryhmien arvioimina

Varho Vilja & Jokinen Kari

Julkaistu: MUA 2/2019,  Maaseudun uusi aika verkkolehdessä 16.9.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Bridging entrepreneurial competences and business model innovation: insights on business renewal in the small horticulture businesses in Finland

Taina Eriksson, Hilkka Halla, Marikka Heikkilä, Helka Kalliomäki (2019)

Julkaistu: Agricultural and Food Science, 28(3), 112–125

Tutkimusartikkeli liiketoimintakyvykkyydestä ja liiketoimintamalin uudistamisesta suomalaisissa puutarhayrityksissä

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ruokaa, hyvinvointia ja riippumattomuutta kaupunkeihin

Artikkeli Tieteessä tapahtuu -lehdessä 3/2018

Kalliomäki, Helka & Jokinen, Kari

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun :
Voimakas-hankkeen (2015–2017) tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Eriksson, Taina; Halla, Hilkka; Jokinen, Kari; Jokinen, Leena; Kalliomäki, Helka; Karhu, Saila; Koivisto, Anu; Koponen, Aki; Mattila, Tiina; Saarimaa, Riikka; Suojala-Ahlfors, Terhi; Särkkä, Liisa; Varho, Vilja (2018)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Löytyykö konttiviljelystä kannattavuutta? 

Artikkeli Puutarha ja Kauppa -lehdessä 1/2018

Timo Karhula, Timo Kaukoranta, Tiina Mattila, Kari Jokinen, Luke

 P&k_2018_Konttiviljely

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Avomaatuotannon rakenteen muutos Suomessa

Anna-Kaisa Jaakkonen, Luke

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Posteri_Voimakas_puutarha_Maataloustieteen_päivät_2018

Avomaan puutarhatuotannon keskittyneisyys alueittain

Anna-Kaisa Jaakkonen, Luke. Posteri Maataloustieteen päivillä 10.-11.1.2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Puutarha-alan tulevaisuuskuvia

Vilja varhon esitys Maataloustieteen päivillä 10.1.2018 Helsingissä

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Maaseudun tulevaisuuksista

Vilja Varhon esitys 23.11.2017 Globaalit ongelmat, paikalliset ratkaisut - maatalous maailmaa pelastamassa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kuka ostaa ruokaa Rekosta? - Vaihtoehtoisten ruokaverkostojen kuluttajat

Katja Borgelinin pro gradu -tutkielma 6.10.2017

Kuka ostaa ruokaa Rekosta Borgelin gradu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onko viljelijä tekijä vai sivustakatsoja maaseudulla? Liiketoimintaosaaminen, kyvykkyydet ja uudistuminen puutarha-alalla Suomessa

Hilkka Hallan esitys maaseutututkijoiden tapaamisessa Leppävirralla 31.8.2017.

Halla_Maaseutututkijat Tuottajan liiketoimintaosaaminen ja kyvykkyydet Suomessa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contextual implications for business model innovation in start-ups

Taina Eriksson`s presentation McGill International Entrepreneurship –konferenssi Irlannissa 30.8.-1.9.

The study investigates what hinders and what facilitates BMI of innovative internationally oriented start-ups.  

Eriksson_ McGill2017_presentation

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Puutarhayritykset tuottajasta lisäarvon tekijöiksi

Hilkka Hallan yliöartikkeli Maaseudun Tulevaisuudessa 9.8.2017.

MaaseudunTulevaisuus YliöHalla09082017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utilization of microalgae in industrial symbiosis, focus in Finland

Linkki artikkeliin Utilization of microalgae in industrial symbiosis_ focus in Finland

Suvi Ojanen, Esa Tyystjärvi & Kari Jokinen

Natural Resuorces Institute Finlad, 2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

LED-valotusta kasvihuoneeseen : Tutkimustuloksia ja kokemuksia 2016

Timo Kaukoranta, Kari Jokinen, Juha Näkkilä, Liisa Särkkä, Bengt Lindqvist.

Linkki raporttiin LED-valotusta kasvihuoneeseen / LED-belysning i växthus.


Puutarha-ala vuonna 2050; miten viihdymme ja miten viljelemme

Terhi Suojala-Ahlforsin esitys PuutarhaSuomi100-tapahtumassa Helsingissä (http://www.pusu100.fi/) 3/2017.


 Resource efficient future cities possibilities for food productionFinal

Seija Rasi, Elina Tampio, Kari Jokinen, Sanna Marttinen, Sirpa Kurppa, Vilja Varho, Jouni Vielma.

Resurssitehokasta viljelyä kaupunkiolosuhteissa. BEST-hankkeen ja Voimakas-hankkeen tutkimus, jossa selvitettiin ruoan tuotantoa kaupungissa huomioiden jätteiden hyötykäyttö ja pyrkimys energian omavaraisuuteen.


The influence of the LED light spectrum on the growth and nutrient uptake of hydroponically grown lettuce

Jokinen, K., Halonen,L. & Pinho,P. Tiivistelmä ja linkki koko artikkelin tilaukseen löytyy täältä.


Muuttuuko liiketoiminta, kun maatilalla vaihtuu sukupolvi?

Juridisen omistuksen vaihtuminen ei automaattisesti merkitse liiketoiminnan päivittämistä 2010-luvulle. KTM Hilkka Hallan tutkimus kertoo, mitkä seikat helpottavat jatkajan mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaa.


Voimakas - Elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun - tulevaisuusverstaiden tulokset

Voimakas -hankkeessa toteutetaan kolmiosainen tulevaisuusverstasprosessi, jossa tarkastellaan puutarha-alan tulevaisuutta pitkällä aikavälillä vuoteen 2050. Ensimmäisen ja toisen tulevaisuusverstaan tulokset on julkaistu yhteisraporttina


Hyvä suunnittelu on tie menestykseen - Asiakas on liiketoiminnan keskipiste

Taina Eriksson ja Hilkka Halla artikkelit Luomu-lehdessä 5/2016.


Puutarha-alalla on yhä kasvun varaa

Vihreä peukalo ei ole tae menestyvästä yritystoiminnasta. Millaisia ominaisuuksia menestyvä puutarhayrittäjän takana piilee, pohtii Luken vanhempi tutkija Terhi Suojala-Ahlfors blogissaan, joka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden kolumnina 4.4.2016.


Puutarhasta elinvoimaa

Puutarha-ala tarjoaa kansalaisille elämyksiä, hyvinvointia, terveyttä ja viihtyvyyttä. Voisiko enää enemmän pyytää? Miten nämä myönteiset tuulet käännetään kannattavaksi yritystoiminnaksi? Tätä pohtii Terhi Suojala-Ahlfors blogissaan Luonnonvarakeskuksen verkkolehdessä.


Artikkelit Puutarha & Kauppa -lehdessä 2016 - 2017

Halla Hilkka: sukupolvenvaihdos-on-mahdollisuus

Särkkä Liisa: olisiko-siemeneton-paprika-myyntivaltti

Eriksson Taina: Kumppaneiden kanssa vai itse tehden

Suojala-Ahlfors Terhi: Tutkimuksesta tukea puutarha-alan kasvuun

Koponen Aki: Vegan black metal chef on puutarhurin ystävä

 Karhu Saila: Uusia tuulia marjamarkkinoille


Ajatuksia puutarha-alan tulevaisuuden liiketoimintamalleista

KTT Taina Erikssonin esitys Turun puutarhamessuilla 4/2016.


Maatilan sukupolvenvaihdos jatkuvuuden turvaamista vai uudistumisen mahdollisuus? Hilkka Hallan  artikkeli Satoa-lehdessä 3/2016.