Voimakas-hankkeen ensimmäisen tulevaisuusverstaan tulokset

Voimakas-hankkeen ensimmäisen tulevaisuusverstaan tulokset

Voimakas-hankkeen ensimmäisen tulevaisuusverstaan tulokset

Syötävät puistot, viherkatot, puutarharobotit ja simuloidut puutarhat ‒ tulevaisuusverstaan satoa

Voimakas-tutkimushankkeessa etsitään uusia ratkaisumalleja puutarha-alan liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää suomalaisen puutarhatuotannon kilpailukykyä ja löytää uusia mahdollisuuksia toteuttaa liiketaloudellisesti kannattavaa yritystoimintaa aiempaa monipuolisemmin. Hanke kerää yhteen orastavat tuote- ja tuotantoideat, uudet teknologiat ja tuottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia liiketoiminnan vireyttämiseksi. Yhtenä hankkeen monista toimista järjestetään kolmiosainen tulevaisuusverstasprosessi. Maaliskuussa 2015 järjestettiin ensimmäinen verstas, jonka osallistujina oli asiantuntijoita puutarha-alan yrityksistä, tutkimuslaitoksista, oppilaitoksista, yhdistyksistä sekä kunnista ja seurakunnista.

Verstaiden tavoitteena on ratkoa esimerkiksi jonkin toimialan tai organisaation ajankohtaisia ongelmia ja tuottaa visionäärisiä näkökulmia tuotekehityksen ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi (tuotteita, palveluja, skenaarioita, strategioita). Voimakas -verstaissa pureudutaan puutarha-alan tulevaisuuden haasteisiin ja luodaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Ensimmäisessä verstaassa syntyi tulevaisuusvisioita, jotka toimivat uusien liiketoimintamallien ja tulevaisuuskuvien pohjana. Tässä muutama makupala verstaan tuotoksista.

Puutarha-ala ja hyvinvointiala yhdistyvät, rakennetussa ympäristössä vapaat pinnat on viherrytetty, robotiikka on tulevaisuudessa kustannustehokkaampaa kuin ihmistyö, älyteknologiaa sovelletaan puutarhaviljelyssä, kasveja hyödynnetään ympäristön puhdistamisessa, tuotanto on nykyistä tehokkaampaa ja kestävämpää kiertotalouteen perustuvaa, suomalaisen puutarha-alan tuotteet on kysytty brändi maailmalla, tuotanto ja kulutus ovat lähentyneet toisiaan ja ketjut lyhentyneet, Suomessa viljellään uusia kasveja ja kasvisten osuus ruokavaliossa kasvanut. Verstaan tuotoksista on koostettu raportti, johon voit tutustua täältä:

Edellä mainittuja visioita työstetään edelleen tulevaisuuskuviksi monitoimialaisessa jatkoverstaassa Turussa 29.10.2015 viiden eri teeman alla.

  1. Monimuotinen kaupunkiviljely
  2. Terveyteen, hyvinvointiin, ympäristön puhdistamiseen ja viherrakentamiseen konseptoidut tuotteet
  3. Uusi teknologia (mukaan lukien avoin data, avattaret, simulointi ja kasvien internet
  4. Uudet rahoitusinstrumentit ja toimintamallit tuottajien ja asiakkaiden välillä
  5. Puutarha-alan uudet tutkimus ja hyvinvointipalvelut (esim. lapsille, ikääntyville ja vientituotteeksi)

Lue lisää verstaan tuloksista oheisesta raportista: Verstaan-1-tulokset-PDF !

Riikka Saarimaa, Tulevaisuuden Tutkimuskeskus

Tapahtuman otsikko

Voimakas-hankkeen ensimmäisen tulevaisuusverstaan tulokset

Voimakas-hankkeen ensimmäisen tulevaisuusverstaan tulokset

Syötävät puistot, viherkatot, puutarharobotit ja simuloidut puutarhat ‒ tulevaisuusverstaan satoa Voimakas-tutkimushankkeessa etsitään uu ...

 

Leave a Comment

*