Voimakas Versoo! - Kooste työpajasta

Voimakas Versoo! - Kooste työpajasta

Voimakas Versoo! – Kooste työpajasta

VOIMAKAS VERSOO! – PUUTARHA-ALAN LIIKETOIMINNAN TYÖPAJA

Turussa 21.4.2016 järjestetyssä Voimakas hankkeen työpajatilaisuudessa puitiin puutarha-alan yritysten menestystekijöitä ja keskusteltiin alan elinvoimaisuudesta. Päivän aikana kuultiin seitsemän erilaisen yrityksen puheenvuoroja. Kaikissa näissä toistui kaksi menestystekijää:

20160421_111501

1. Ymmärrys siitä, mihin asiakkaan odotukseen vastaamme omalla tuote- tai palveluvalikoimallamme

2. Tehokkaasti ja helposti toimiva tuotanto, jossa on osattu käyttää hyödyksi soveltuva teknologia

 

 

Versoo! työpajassa yli 50 puutarha-alan yrittäjää, tutkijaa ja kehittäjää etsivät yhdessä ratkaisuja alan yritysten elinvoimaisuuden parantamiseksi. Tilaisuudessa kuultiin alan vahvojen toimijoiden näkemyksiä alan mahdollisuuksista. Liiketoimintaansa uudistaneet yrittäjät esittivät kokemuksiaan onnistumisista ja haasteista. Ryhmissä arvioitiin myös täysin uusia yritysideoita.

Projektipäällikkö Taina Eriksson CCR-Tutkimuspalveluista korosti liiketoimintaosaamisen merkitystä. Linkki esitykseen tässä.

Pienelläkin muutoksella voi olla suuri merkitys yrityksen kokonaisuuteen. Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu ja kilpailu tarjoaa kuluttajalle lisää valinnan mahdollisuuksia. Yrittäjän tehtävä on muodostaa kuva ympäristön muutoksista ja omista kyvystään reagoida tai jopa ennakoida tulevaa.

Apetit Oyj:n ruokaliiketoiminnan johtaja Anu Ora havainnollisti, miten trendit näkyvät kaikessa Apetitin toiminnassa. Hyvinvointi, vastuullisuus, helppous ja nautinnollisuus painottuvat kuluttajan päätöksissä. Digitalisaatio toisaalta antaa työkaluja kommunikointiin asiakkaan kanssa ja toisaalta teknologia mahdollistaa toimintaprosessien hiomisen niin, että asiakkaan arki helpottuu. Ruoka on ratkaisuja. Multaisten juuresten sijasta asiakkaalle tarjotaan jalostettuja tuotteita.20160421_111150

20160421_133012

Ruoka on myös tarinoita, kuten Järvikylän kartanon Jukka Pehkonen esitteli Famifarm -yritystä. Järvikylän kartano on hyödyntänyt imagoa laadukkaasta maaseudun tuotteesta alusta asti käyttäen hyväkseen kunkin aikakauden mediaa, naistenlehdistä someen. Pehkonen korosti muutosvalmiuden ja virheistä oppimisen merkitystä. Ilman näitä yritys ei kasva eikä kehity. Suomalaisella ketterällä ja erikoistuneella puutarhayrityksellä on kaikki mahdollisuudet globaaliin toimintaan. Viljelykustannuksemme eivät ole este onnistumiselle; ne vain asettavat haasteita. Viljelyosaamisemme ja ympäristöystävällinen viljelytapa ovat valtava mahdollisuus.

 

Iltapäivän työpajoissa terveellistä sisäilmaa tarjoava NaturVention, perhosten ja ihmisten hyvinvointia parantava Belightful, salaattituotantoaan uudistava Robben pieni puutarha, oman omanapuun satoa markkinoiva Minun omenapuuni ja kuluttajan toiveiden mukaisesti omilla kasvoillaan marjoja tarjoava Alanteen tila saivat työryhmistä eväitä tuleviin ratkaisuihinsa.

 

20160421_12571620160421_13041320160421_13192020160421_13301220160421_134012 (1)

Voimakas-hanke on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun CCR-tutkimuspalveluiden, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen  ja Luonnonvarakeskuksen yhdessä toteuttama hanke, jonka rahoituksesta vastaa Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö.

Lisätietoja: voimakas@utu.fi