Tietoa puutarhaviljelystä avomaalla - Kasviksia laatikosta lautaselle

Tietoa puutarhaviljelystä avomaalla – Kasviksia laatikosta lautaselle

Avomaan puutarhatuotanto jakaantuu vihanneksiin, marjoihin ja taimitarhatuotantoon. Useimmiten yrittäjät erikoistuvat vain yhteen näistä, sillä jokainen tuotantosuunta vaatii omia erityisiä menetelmiään, erityisosaamista, koneita, laitteita ja rakennuksia.

Avomaavihannesten tuotannon markkina-arvo vuonna 2015 oli 149 M€, joka reilu neljännes koko puutarhatuotannon arvosta ja 60 % avomaan tuotannosta. Vihannestuotannon pääalueet ovat Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, joissa on otollisimmat kasvuolosuhteet sekä jalostusteollisuutta ja vihannespakkaamoita. Muita merkittäviä tuotantoalueita ovat Ahvenanmaa ja Etelä-Savo. Pohjanmaalle on keskittynyt merkittävää kaalin viljelyä. Suurimmat tuotteet ovat porkkana, sipuli, keräsalaatti ja kaalit. Merkittävimmistä kausituotteista tarhahernettä viljellään sekä tuoremyyntiin että teollisuuden raaka-aineeksi sopimustuotantona. Avomaankurkkua tuotetaan enimmäkseen teollisuuden raaka-aineeksi.

avomaan kasvit

Kasvisten kysyntä on kasvanut, mikä on edistänyt kotimaisenkin tuotannon kehittymistä. Tuotannon kokonaisarvo on kasvanut, vaikka yritysten määrä ja viljelyalakin on vähentynyt. Kymmenen vuoden aikajänteellä kasvisten tuonti on kasvanut, mutta suhteessa enemmän on kasvanut suomalaisten kasvisten vienti. Kokonaisuutena kuitenkin avomaan kasvisten vienti on vielä alkutekijöissään. Kannattava vienti on mahdollista vain tuotteille, joiden jalostusarvo on poikkeuksellisen suuri, sillä korkeat tuotantokustannukset tekevät alhaisen jalostusarvon omaavien tuotteiden viennin kannattamattomaksi.

Kyky tyydyttää kotimaisen kuluttajan tarpeita on oleellisen tärkeää avomaantuotannon laajuuden ja kannattavuuden kannalta, sillä 90 % syömistämme porkkanoista ja 66 % sipuleista on viljelty Suomessa. Tuotanto on ammattimaistunut ja keskittynyt. Yritysten määrä on laskenut, mutta yrityskohtaiset viljelyalat ovat kasvaneet. Esimerkiksi keskimääräinen  porkkana-ala/ yritys on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

 

 

Kuvio: Tike Puutarhatilastot 2013, e-lehti

Lähteet ja lisää tilastotietoa tuotannosta seuraavista linkeistä:

Luken tilastollinen vuosikirja

Luken puutarhatilastot 2014

Luken kannattavuuskirjanpidon tulokset

Puutarhaliiton puutarhatilastot

Ruokatietoyhdistys Tietohaarukka: Tilastotietoa elintarvikealasta 2015

Puutarha & Kauppa 7/2016.

Lisätietoja: Erikoistutkija Kari Jokinen, kari.jokinen@luke.fi,  029 532 6177, vanhempi tutkija terhi.suojala-ahlfors@luke.fi,  029 532 6557, projektitutkija, Hilkka Halla, hilkka.halla@utu.fi, 044 2937535