Tietoa puutarhasektorista

Tietoa puutarhasektorista

Tietoa puutarhasektorista

Puutarhasektorin yleiskuvaus

Puutarhatuotanto kokonaisuudessaan käyttää vajaan prosentin Suomen peltoalasta, mutta puutarhatuotannon markkinahintainen arvo oli 13 % kaikesta maatalouden tuotannosta vaikka mukaan otetaan myös Suomen kotieläintuotanto. Vuosittaiseen tuotannon arvoon vaikuttavat satotasot ja markkinahinnat.

Puutarha-ala jaetaan tuotannollisesta näkökulmasta viljelyyn avomaalla tai kasvihuoneessa. Tuotettavan kasvin käyttökohteen mukaan tuotantoa on jaoteltu elintarviketuotantoon ja koristekasvituotantoon. Tilastoissa puutarhatuotannon kokonaistuottoon Suomessa katsotaan kuuluvan myös taimitarhat. Myös viljellyt sienet ja katteen alla viljelty varhaisperuna voidaan sisällyttää puutarhatuotantoon. (Suomen maatalous ja maatalouselinkeinot 2015, s 29.) Koko puutarha-alaan kuuluu lisäksi viheralueiden suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja materiaalien tuotanto sekä puutarha- ja kukkakauppa.

Puutarha-alan muutokset ja tulevaisuus

Puutarhasektorin rakenne ja liiketoiminnan mallit ovat muuttumassa.  Tarpeita uudistumiseen synnyttävät esimerkiksi kuluttajien toimintatapojen muuttuminen, kaupungistuminen, alan sisäisten toimintatapojen ja kilpailun muuttuminen. Nämä seikat vaikuttavat niin kasvihuonetuotantoon kuin avomaan viljelyynkin. Samalla digitalisaatio ja kansainvälistyminen luovat mahdollisuuksia uudistua ja kasvaa. Samat mahdollisuudet ovat jokaisen käytettävissä. Siksi myös kilpailu kiristyy. Puutarhasektori monipuolistuu ja toimialojen rajat hämärtyvät. Puutarhan antimet ovat entistä enemmän vain osa kuluttajan hankkimasta lisäarvosta, sillä tuotteen yhteydessä asiakas voi ostaa palvelua, aikaa, helppoutta tai vaikkapa hyvän omantunnon. Lisäarvon saavuttamiseksi tarvitaan oheispalveluita esimerkiksi teknologiaan, logistiikkaan, markkinointiin ja kunnossapitoon. Kehittyvä puutarhasektori voi siis olla lippulaiva, joka hyödyntää asiakkaiden kulutusmuutokset synergiassa digivallankumouksen kanssa.  Muutosvoimia on käsitelty Voimakkaan blogissa 2015.

Toimialan rakenne nyt

Luonnonvarakeskus kokoaa vuosittain puutarhatuotannosta yksityiskohtaisen tilaston. Seuraavassa on esitetty puutarhatuotannon keskeisiä toimintoja ja tunnuslukuja.

tuotantotilastoYrityksiä noin 4 000 kpl, joista kasvihuonetuotantoa harjoittaa 1200 ja avomaan viljelyä vajaa 3000. Avomaantuotannon yritykset toimivat enimmäkseen yksityisinä elinkeinonharjoittajina, käytännössä maatiloina. Kasvihuonetuotannossa yleisempi juridinen muoto on osakeyhtiö, jonka osakkeiden enemmistön kuitenkin omistaa yrittäjäperhe.

Yritysten määrä on laskenut, mutta puutarhatuotannon määrä on kokonaisuutena pysynyt melko samankokoisena. Yritystä kohti tuotanto on 1,5 – kaksinkertaistunut vuoden 1995 jälkeen. Kotimaisen puutarhatuotannon markkinahintainen tuotto vuonna 2015 oli 523 M€. Tästä kasvihuonetuotannon osuus on 52 % ja avomaatuotannon 48 %

 

Puutarhatuotannossa tukien osuus kokonaistulosta on muuta maataloutta pienempi. Vuonna 2014 tukien osuus oli 8 % kokonaistuotosta, kun vastaava osuus maataloustuotannossa keskimäärin oli 32 %. Tulokset perustuvat kannattavuuskirjanpidon tuloksiin

Avomaantuotannossa kannattavuuden vuosittaiset vaihtelut ovat kasvihuonetuotantoa suuremmat, koska sääolot vaikuttavat voimakkaammin. Myös markkinahinnat vaihtelevat enemmän.  Lähde: Kannattavuuskirjanpito ja Puutarhaliitto

Avomaa ja kasvihuoneyritykset työllistävät yli 7000 htv ja lisäksi viherala noin 16 000 henkilöä. Ulkomaisen työvoiman osuus on neljännes. (Puutarhaliitto )

Avomaalla puutarhakasveja viljellään Suomessa yhteensä noin 17 000 hehtaarin alueella ja lämmitettävää kasvihuonealaa on yhteensä vajaa 400 hehtaaria.

Artikkelikuva Kari Jokinen.

Lisätietoja: Erikoistutkija Kari Jokinen, kari.jokinen@luke.fi,  puh. 029 532 6177, erikoistutkija Liisa Särkkä, liisa.sarkka@luke.fi, puh. 029 532 6564, projektitutkija Hilkka Halla hilkka.halla@utu.fi.