Agriteknologian vallankumous on tapahtunut - Vahvistusta heikoimpaankin lenkkiin?

Agriteknologian vallankumous on tapahtunut - Vahvistusta heikoimpaankin lenkkiin?

Agriteknologian vallankumous on tapahtunut – Vahvistusta heikoimpaankin lenkkiin?

Ruokaketjun ympärillä häärivät teknologiatalot tekevät tulosta ja alkutuottajan rahat vähenevät. Tuoreen jenkkiartikkelin perusteella agriteknologia alan yritykset ovat kasvaneet kolmessa vuodessa 80 %, kun samaan aikaan viljelijöiden tulot ovat pudonneet 65 %. Vahvimmin investoivat datan käyttöön perustuvat yritykset. Miksi näin?

Teknologian avulla ruokaketjussa syntyy uusia tapoja toimia. Ruokaketjussa tulos jää sen taskuun, joka pääsee lähimmäksi asiakkaan kukkaroa. Valta on sillä, jolla on asiakkaat. Nälkä lähtee syömällä, eikä kännykkää näpyttämällä, mutta siilollinen vehnää ei muutu viljelijän tulokseksi, ennen kuin se on myyty.  Alkutuottajalla on vain vähän valtaa vaikuttaa omaan ansaintaansa, jos hänen tuottamansa raaka-aine ei erotu muista saatavilla olevista massoista. Oheinen Stan Shin lisäarvokäyrä kuvaa, missä kohtaa elinkaarta lisäarvo syntyy. Heikoin lenkki on se, joka valmistaa muiden kehittämiä tuotteita jonkun toisen markkinointia varten. Alkutuottajan pitää ottaa valtaa ja vastuuta käyrän päistä. Kyse on samasta ilmiöstä kuin muinoin maatalouskoulussa opetetussa saavissa: lyhin lauta vuotaa.

smiling-curve-2Suomalaisella ruoalla on huikeat mahdollisuudet. Vaativa asiakas missä tahansa maailman kolkassa haluaa makua, läpinäkyvyyttä ja vastuullista tuotantoa. Kaikki nämä kilpailuedut voidaan teknologian avulla mitata ja dokumentoida. Digiteknologian avulla sekä ravinnon ominaisuuksia että tuotannon tehokkuutta voidaan parantaa. Näin ruokaa riittä myös useammalle. Asiakasmäärä ja sitä kautta tuotanto voisi kasvaa. Hyödyt vain pitää myydä ja etsiä sopivat kumppanit. Kasvun pitää olla muutakin kuin lisää massaa, jos alkutuottaja haluaa siivunsa myös tuloksesta.Toimintamallin pitää uudistua.

Kaikki lähtee ihmisestä, uudistuminenkin, kuten puutarhayrittäjä Robert Jordas asiaa kuvaa. Pitää ymmärtää asiakasta, miksi hän toimii niin kuin hän toimii. Pitää ymmärtää, mitä itse tavoittelee. Ja hankkia sopivat kumppanit. Itsellä on hauskempaa ja saadaan nopeampia tuloksia, kun ”orkesterissa on monia soittimia”. On mahdollista, että uudistuminen lähtee liikkeelle myös oman alan toimijoiden yhteistyöstä, ”omasta soittimesta”, mutta silloin uudistajien pitää olla todellisia huippuja, jotta syntyy riittävästi uutta ja riittävän hyvä tulos.

 

Lisätietoja: Hilkka Halla, hilkka.halla@utu.fi, puh. 040-2937535.

Leave a Comment

*