Tietotekniikka kasvihuonetuotannossa

Ville Siivonen on tehnyt kandidaatintutkielman ICT:n hyödyntämisestä kasvihuonetuotannossa Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitokselle. Työssä käsiteltiin antureita (engl. sensor), tekoälyä ja robotiikkaa.  Ville ...

Rohkeutta suomalaiseen puutarhatutkimukseen

Suomessa tehtävä kasvitutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja korkeatasoista. Yliopistoissa tutkimus perinteisesti keskittyy perustutkimukseen, joka luo pohjan sovelluksille. Elämme kuitenkin murrosta, sillä suurten ...