Kannattaako kotimainen tulppaani?

Kannattaako kotimainen tulppaani?

Kannattaako kotimainen tulppaani?

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimpien puutarhatilastojen mukaan kotimaisia tulppaaneja tuotetaan enemmän kuin aikaisemmin, mutta tuottajien määrä on laskenut neljänneksen kolmessa vuodessa.

Kotimaisten tulppaanien tuotantomäärä on kasvanut kolmanneksella viimeisten kolmen vuoden aikana. Suomalaiset poimivat entistä useammin kotimaisia tulppaaneja edulliseen hintaan omaan ostoskoriinsa. Kampanjointi kotimaisten kukkien puolesta näyttääkin tehoavan ja kysyntä kasvaa.

Kolikon kääntöpuolena kuitenkin on laskeva tuottajien määrä. Vaikka tuotannon kappalemäärät ovat hyvässä nousussa, tuottajien määrä on lähes yhtä jyrkässä laskussa. Kertooko muutos alan kehityksestä vai huonosta kannattavuudesta?

Todennäköisesti vain osa tulppaanien tuottajista todella tietää, mitä yhden tulppaanin tai tulppaanierän tuottaminen hänen yrityksensä valitsemilla menetelmillä maksaa. Tämä olisi kuitenkin olennainen tieto, sillä tuotantokustannukset ovat tärkeä osa kannattavuutta.

Oman yrityksen kustannusten tunteminen on edellytys sille, että tuottaja voi arvioida toimintansa tehokkuutta.   Miten pitäisi toimia, jotta markkinoilta saisi yksikköhinnan, jolla kustannusten lisäksi yritykselle jäisi myös varaa investointeihin, kehittymiseen ja voittoon? Jos tuotteesta ei voi saada riittävää hintaa, pitää kustannuksia karsia ja löytää halpuutetulle tuotteelle sopiva asiakassegmentti. Jos tämäkään ei ole mahdollista, pitää vaihtaa tuotetta tai palvelumallia.

Tilastojen takana voi olla tuotannon muuttuminen niin, että kasvavat tulppaanin tuottajat pystyvät viljelemään niin tehokkaasti, että saavat kaupan halpuutuksesta huolimatta tuottoa. Jos tuotantomäärän kasvu kuitenkin perustuu pelkkään ”MUTU”-menetelmään, kotimaisen tulppaanin väriloisto himmenee lähivuosina.

Yrittäjän onkin nyt todella tärkeää tiivistää yhteistyötä yrityksen taloushallinnon ja liiketalouden asiantuntijoiden kanssa ja selvittää, mistä yrityksen tuotot ja kustannukset syntyvät. Millaisella liiketoimintamallilla on järkevää kilpailla asiakkaan kukkarosta? Miten päästä tuottamaan asiakkaalle hyvä mieltä kannattavasti?

Kirjoittaja Turun Yliopiston kauppakorkeakoulun projektipäällikkö Hilkka Halla tutkii Maiju ja Yrjö Rikalan säätiön rahoittamasssa Voimakas-hankkeessa puutarha-alan yritysten liiketoimintamalleja.

Artikkelikuva Pixabay

Leave a Comment

*