Luontoaskel terveyden hyväksi

Luontoaskel terveyden hyväksi

Luontoaskel terveyden hyväksi

Monet krooniset sairaudet, kuten allergia, astma, diabetes, syöpä ja mielenterveysongelmat, uhkaavat kansanterveyttä. Duodecimin tuoreessa artikkelissa pohditaan luonnon merkitystä immuunisäätelyssä. Kaupungistuminen on väistämätöntä, mutta luonto voidaan tuoda ihmisten luo eli kaupunkeihin. Artikkelin kirjoittajat esittävätkin, että luonnon virkistyskäyttö tulisi huomioida nykyistä paremmin terveydenhuollossa ja yhdyskuntasuunnittelussa. Kaupunkien viherrakentamisella voidaan saavuttaa myös merkittäviä terveydenhuollon kustannussäästöjä.

Artikkeli on luettavissa osoitteessa http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/1/duo13480

Leave a Comment

*