Luonnonvara- ja sotealoilla tehdään työtä, jolla on merkitys

Luonnonvara- ja sotealoilla tehdään työtä, jolla on merkitys

Luonnonvara- ja sotealoilla tehdään työtä, jolla on merkitys

Työssä jaksaminen ja viihtyminen parantavat työntekijöiden terveyttä ja yrityksen tulosta. Fyysisesti ja henkisesti raskailla metsä- ja sotealoilla yli 54-vuotiaat työntekijät voivat hyvin, koska he kokevat työnsä merkitykselliseksi. Sen sijaan nuoremmat työntekijät kokevat osaamisvajetta ja voivat huonommin. Puutarha-alan aikuiskoulutukseen pyrkiikin yhä enemmän keski-ikäisiä alan vaihtajia.  Hyvälle johtajuudelle on siis tarvetta. Aiheesta lisää Metropolia AMK:n ja TTS:n julkaisussa " Onni tulee puun takaa".  http://blogit.metropolia.fi/tikissa/2017/05/15/tuliko-onni-puun-takaa-loysiko-

 

 

Leave a Comment

*