Menenkö messuille nyt ja kansainvälistyn?

Menenkö messuille nyt ja kansainvälistyn?

Menenkö messuille nyt ja kansainvälistyn?

Voimakas-hanke tutustui GreenTech -messuihin Amsterdamissa 2016. Tässä Luken erikoistutkija Liisa Särkän raportti messuille osallistuneiden yritysten kokemuksista. Yrittäjiä haastateltiin heidän suhtautumistaan kansainvälisiin puutarha-alan messuihin: kuinka hyödylliseksi siellä esiintyminen koetaan, ja mitä seikkoja pidettiin tärkeinä omien tuotteiden näkyvyyden parantamiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Haastattelussa tiedusteltiin myös negatiivisista kokemuksista.

Messuilla voi saada palautetta

Messut ovat hyvä tilaisuus saada ideoita ja palautetta uusista tuotteista. Kuva Taina Eriksson.

Kansainvälisille suurille messuille tulevat isojen investoijien suunnittelijat tutkimaan ja vertaamaan tuotteiden eri valmistajia. Omat tuotteet joutuvat kriittiseen tarkasteluun myös kilpailijoiden osalta. Tätä tulisi pitää hyvänä asiana ja olla valmistautunut vahvasti argumentoimaan oman hyvän tuotteensa puolesta. Esiintymistaidot ovatkin hyvin tärkeät.

Suomalaisia puutarha-alan investoijia muistutettiin, että kaikkia markkinointipuheita ei pidä ottaa liian kirjaimellisesti, kun vertaa eri maalaisten valmistajien tuotteita. Olisi hyvä tuntea maan kulttuuritaustaa, jotta osaisi asennoitua puheisiin objektiivisesti.

Näkyvyydellä uskottavuutta ja verkostoja

Kansainvälisyyttä haluavien yritysten pitää näkyä isoilla messuilla, vaikka välillä se tuntuu raskaalta ja osallistumismaksut ovat suuria. Oma yritys löytää messuilta uusia yhteistyökumppaneita, joiden kautta markkinointi uuteen maahan on helpompaa. Kun yritys näkyy vuodesta toiseen samoilla messuilla, antaa se yrityksestä luotettavan kuvan, yrityksen brändi tulee tutuksi.

Valmistaudu huolellisesti

Messuille ei pidä mennä ilman huolellista valmistautumista. Messuosaston sijaintiin ja ulkonäköön kannattaa myös panostaa. Messuilta saa aina uusia ideoita ja näkee viimeisimmät trendit maailmalla, joten kannattaa varata aikaa muihin osastoihin tutustumiseen ja uusien kontaktien luomiseen sekä vanhojen kontaktien ylläpitämiseen. Siten yrityksestä pitäisi olla useita osallistujia, jotta messuista saadaan kaikki hyödyllinen irti.

Messuilla saadut kontaktit ovat hyvin tärkeitä, koska Suomi on pieni markkina-alue. Sujuva kielitaito on perusedellytys. Olisi eduksi, jos henkilökunnasta löytyisi eri kielten taitajia, esim. ruotsia, saksaa, ranskaa ja espanjaa englannin lisäksi.

Useimmilla yrityksillä ei ole ollut huonoja kokemuksia messuilla. Hyvän valmistautumisen ja messukokemuksen voimin oppii näkemään salaisuuksien kalastajat.

Lisätietoja Liisa Särkkä, liisa.sarkka@luke.fi puh. 029 5326 564.

 

Leave a Comment

*