Levien teollinen ja laajamittainen viljely Suomessa on haastavaa

Levien teollinen ja laajamittainen viljely Suomessa on haastavaa

Levien teollinen ja laajamittainen viljely Suomessa on haastavaa

Leväviljelyn haasteet Suomessa

Teollinen, laajamittainen ja kaupallisesti merkittävä levien viljely tapahtuu pääsääntöisesti ulkona. Valon ja lämmön lisäksi levät tarvitsevat kasvuun ravinteita, jolloin ravinteiden kierrätys ja biomassan tuotto yhdistyvät luontevasti esimerkiksi jätevesien puhdistukseen. Viljelyssä voidaan hyödyntää kaupunkien, teollisuuden ja maatalouden jätevesiä.

Koska Suomessa luonnonvalo ja ulkoilman lämpötila eivät kuitenkaan riitä ympärivuotiseen ja kilpailukykyiseen leväkasvatukseen, tarvitaan ravinteiden lisäksi sekä keinovaloa että lisälämpöä. Näin ollen vuodenaikojen ja sään vaihtelu suosii sisätiloihin asennettavien suljettujen fotobioreaktorien valintaa levänkasvatusmenetelmäksi.

Leväkasvatuksella monta hyödyllistä ratkaisumahdollisuutta

Yksi mahdollinen paikka levänkasvatukseen on kasvihuone, jossa levä- ja kasvihuoneviljely voivat parhaimmillaan jopa täydentää toisiaan ja tehostaa ympäristön resurssien käyttöä. Kasvihuoneessa viljelyrivien väliin kohdistuva ja osittain hukkaan menevä valoenergia saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön.  Kasvihuoneessa on riittävästi lämpöä ja kasvihuoneen ravinnekierto voidaan yhdistää fotobioreaktoriin.

Leviä voidaan viljellä myös kalojen kiertovesilaitoksessa, jolloin levää voidaan käyttää esimerkiksi ammoniumtypen poistamiseen. Muita mahdollisia levänkasvatuksen sovelluskohteita voivat olla kaatopaikkakompleksien yhteydessä sijaitsevat maanalaiset tunnelit, joissa vallitsee tasainen lämpötila ja ravinnepitoista jätevettä on riittävästi saatavilla.  Sellu- ja paperiteollisuus tuottaa jätevesiensä lisäksi hiilidioksidia ja lämpöä, joita molempia tarvitaan levien kasvattamiseen. Näissä leväviljelyratkaisuissa tarvitaan kuitenkin erillistä keinovaloa.

Uusia tuotteita ja liiketoiminnan mahdollisuuksia

Resurssitehokkaan levänkasvatuksen yhdistäminen olemassa olevaan ja rakennettuun ympäristöön tarjoaa mahdollisuuden tuottaa biojalostamotyyppisesti useita tuotteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Biodiesel, bioetanoli ja biokaasu ovat yleisimmin esitetyt levistä saatavat energiatuotteet. Leväbiomassasta voidaan jalostaa energiatuotteiden lisäksi muita orgaanisia molekyylejä. Lipidit, pigmentit, proteiinit ja hiilihydraatit ovat mahdollisia korkean lisäarvon tuotteita. Levämassasta voidaan valmistaa myös kalanrehua ja kasviravinteita sisältäviä lannoitteita.

Lisää levätietoa linkistä LopullinenLeväRaporttiluke-luobio_33_2017 jossa tarkastellaan levien kasvatusmenetelmiä, biomassan keruuta, vedenpoistoa ja levistä saatavia tuotteita.

Lisätietoja: Erikoistutkija, MMT Kari Jokinen, Luonnonvarakeskus kari.jokinen@luke.fi

Artikkelikuva Esimerkki levien viljelyyn soveltuvasta fotobioreaktorista. Valokuva Dimitar Valev, Turun Yliopisto.

 

Leave a Comment

*