Nykyaikainen kasvihuonetuotanto yhdistää tekniikan ja biologian

Nykyaikainen kasvihuonetuotanto yhdistää tekniikan ja biologian

Nykyaikainen kasvihuonetuotanto yhdistää tekniikan ja biologian

Ympärivuotinen ja osittain tekovalotukseen perustuva kasvihuonetuotanto on pinta-alaa kohti tarkasteltuna energiaintensiivisempää kuin perinteinen luonnonvalotuotanto, koska energiaa tarvitaan lämmityksen lisäksi valotukseen. Toisaalta energiankäyttö tuotekiloa kohti, eli energiatehokkuus, saattaa olla jopa pienempi ympärivuotisessa tuotannossa kuin luonnonvalotuotannossa. Ympärivuotisen kasvihuonetuotannon energiankulutukseen, energiatehokkuuteen ja tuotannon aiheuttamaan ilmastovaikutukseen vaikuttavat erityisesti käytettävä energiantuotantotapa, viljelmän maantieteellinen sijainti, kasvihuoneen rakenteelliset ratkaisut, tuotannossa olevan kasvilajin valo- ja lämpötilavaatimukset, tuotanto- ja viljelytekniikka ja satomäärä.

Samaan aikaan kestävä tuotanto, taloudellisuus ja hyvä maku
Timo Juntti Oy on 1960-luvulla perustettu kurkun kasvihuoneviljelyyn erikoistunut kauppapuutarha Kaarinan Piikkiössä, Varsinais-Suomen vehreissä maisemissa. Vaikka yrityksellä on yli 50 vuoden kokemus puutarhaviljelystä, toiminnan kehittäminen ei ole jäänyt millään tavoin lepäämään laakereille.  Yrittäjät painottavat, että luontoa kunnioittamalla he saavuttavat tuotanto- sekä toimitusketjussa mahdollisimman raikkaan, maukkaan ja tasaisen lopputuloksen.

Tekniikalla energia ja ravinteet kiertoon
Syvällisen viljelyosaamisen lisäksi he ovat voimakkaasti panostaneet uuteen ja moderniin tuotantoteknologiaan. Tarhalla kaikki ylikasteluvedet puhdistetaan biologisesti ja ne käytetään ravinnetäydennyksen jälkeen uudelleen kasteluvetenä.  Tarhan ravinnekierto on suljettu eikä järjestelmästä päädy ravinteita ympäröivään vesistöön. Lämmöntalteenottotekniikalla on 3 vuoden aikana tuotettu yli miljoonaa öljylitraa vastaava määrä lämpöenergiaa, mikä on säästänyt ilmastoa ja tuotantokustannuksia.

Pisaraverhojärjestelmä. Kuva Kari Jokinen.

Tarhalla käytetään ns. pisaraverhotekniikkaa. Se on huoneilman jäähdytykseen ja ilman kosteuden hallintaan kehitetty laitteisto, jota kutsutaan myös Novarbo-järjestelmäksi.  Se on ympäristöystävällinen ja erittäin tehokas tapa kurkunviljelylle.  Kasvihuone on ns. puolisuljettu, jolloin kasvihuoneen tuuletus on erittäin niukkaa ja näin säästyy hiilidioksilannoitusta. Valotuksesta muodostunut ylimääräinen lämpöenergia voidaan ottaa talteen ja hyödyntää myöhemmin.  Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan puolisuljetun kasvihuoneen sadontuotto on jopa 25 % suurempi kuin avoimen kasvihuoneen ilman tuotantopanosten erillislisäystä.

Uusiutuvaa energiaa
Yritys on osakkaana tuuli-, aurinko- ja puukaasutusenergiaan sijoittavassa yhtiössä. Timo Juntti Oy tavoittelee, että mahdollisimman suuri osuus sen käyttämästä sähköstä perustuisi uusiutuviin energialähteisiin, mutta johtuen sähkömarkkinahinnan suojauksen tarpeesta jo vuosia ennen käyttöä, tavoitteeseen ei ole kokonaan päästy.  Ottaen huomioon puutarhan koko tuotantoketjun on nykyaikainen kurkun viljely hiilidioksidipäästöjen, energian käytön ja sadontuoton suhteen parhaimmillaan erittäin tehokasta.

Blogin kirjoittaja: Johtava tutkija Kari Jokinen, Luonnonvarakeskus.  kari.jokinen@luke.fi 

Artikkelikuva: www.puutarhatimojuntti.fi

 

 

Leave a Comment

*