Liiketoimintamallista kilpailuetua

Liiketoimintamallista kilpailuetua

Liiketoimintamallista kilpailuetua

Liiketoimintamalli kuvaa sen miten yritys toimii, jotta omistajat saisivat tuottoa. Liiketoimintamallin tärkeimmät osat ovat:

  1. Arvolupaus
  2. Arvon luominen
  3. Arvon muuttaminen voitoksi

Arvolupaus
Näistä ensimmäinen, eli arvolupaus kiteyttää sen mitä arvokasta yritys asiakkailleen tarjoaa; millä tavoin yritys auttaa asiakasta ratkaisemaan jonkun ongelman tai vastaa asiakkaan tarpeeseen. Asiakkaan ongelma voi olla esimerkiksi löytää laadukasta raaka-ainetta lähiruokaravintolaan ympäri vuoden tai hankkia taloyhtiön pihan uudistaminen yhtenä palvelupakettina.

Arvon luominen
Arvon luominen tarkoittaa sitä, miten yritys järjestää oman toimintansa ja resurssinsa, ja keiden kanssa se tekee yhteistyötä arvolupauksen toteuttamiseksi. Yrityksellä on rajalliset resurssit, joilla se voi toteuttaa omaa toimintaansa. Resurssit ovat tuotannon tekijöitä, joita voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Resursseja tärkeämpää kilpailuedun kannalta on se miten niitä hyödynnetään. Kyky hyödyntää resursseja tehokkaasti rakentaa yrityksen kilpailuetua. Tällainen kilpailuetu häviää kuitenkin ajan saatossa, koska kilpailijat pystyvät jäljittelemään nokkelimpiakin tapoja hyödyntää resursseja. Kyky uudistua ja kehittyä on huomattavasti vaikeammin kopioitavissa oleva kilpailuedun lähde. Uudistumisen kyvykkyys on vaikea rakentaa; se on monien asioiden summa. Uudistuminen edellyttää kivenkovaa osaamista omalta alalta, mutta myös positiivista suhtautumista kokeiluihin, nopeutta, riskinsietokykyä ja avoimuutta yhteistyölle ja uusille ideoille.

Asiakasarvon luomisessa yritys useimmiten tarvitsee myös apua muilta yrityksiltä, kumppaneilta. Yrityksen kannattaa keskittyä siihen, missä se on muita parempi ja etsiä kumppaneita, joiden osaaminen täydentää sopivasti omaa osaamista. Vuorovaikutus muiden yritysten kanssa on yksi tapa tuulettaa omia ideoita ja näkemyksiä. Hyvän ja luotettavan kumppanin valinta ei tietenkään ole helppoa. Siihen voi hakea tukea tilanteeseen sopeutettavista tarkistuslistoista tai valintakriteereistä. Näillä voi nostaa onnistumisen mahdollisuuksia, mutta etukäteen ei koskaan voi tietää miten homma kumppanin kanssa sujuu. Näin ollen jokainen uusi kumppanuus on riski. Tilanteeseen sopivilla kriteereillä valitun kumppanin kanssa odotettavissa olevien hyötyjen pitäisi kuitenkin olla riskejä painavammat.

Arvon muuttaminen voitoksi
Asiakkaalle tarjottavan arvon muuttaminen voitoksi on toiminnan jatkuvuuden edellytys. Valinnat toiminnan järjestämisen suhteen määrittelevät yrityksen kustannusrakennetta. Ansainta on kolikon toinen puoli, jonka pitää olla tasapainossa kustannusten kanssa. Asiakas on valmis maksamaan yrityksen tuotteesta tai palvelusta niin paljon kuin kokee siitä saavansa hyötyä. Mikäli tämä ei riitä kattamaan kustannuksia, pitää selvittää onko ongelman ydin tuotteen tai palvelun laadussa, asiakkaan mielikuvissa vai onko kenties kustannusrakenne kestämätön. Ansaintamalliin on hyvä hakea inspiraatiota oman toimialan ulkopuolelta. Useilla aloilla yritykset ovat onnistuneet rakentamaan tulovirtoja monesta eri suunnasta. Tiedon arvo korostuu yhä enemmän ja puutarha-alallakin yrittäjien on syytä miettiä mistä kaikista lähteistä oman yrityksen tulovirrat muodostuvat. Mikä on niin arvokasta, että joku olisi valmis maksamaan siitä. Pitääkö jotain antaa ilmaiseksi, jotta saa myytyä sitä täydentäviä tuotteita tai palveluita? Mikä on palveluiden rooli oman yrityksen tarjonnassa?

Puutarha-alankin yrityksessä kaikki rakentuu arvolupauksen ympärille. Sen toteuttamisen pitää olla toiminnan keskiössä. Asiakasarvon luomisen pitää rakentua oman ydinosaamisen varaan. Omaa osaamista täydennetään kyvykkäillä kumppaneilla, jotta asiakkaan tarpeeseen voidaan tarjota juuri sopiva ratkaisu.

Artikkelin kirjoittaja on projektipäällikkö Taina Eriksson, taina.eriksson@utu.fi

Leave a Comment

*