Marjat voimakkaasti esillä Sadonkorjuuseminaarissa

Marjat voimakkaasti esillä Sadonkorjuuseminaarissa

Marjat voimakkaasti esillä Sadonkorjuuseminaarissa

Kestävyyden kolme E:tä
Voimakas-hankkeen Sadonkorjuuseminaarissa yrittäjä Tiina Harrinkari Yrjölän marjatilalta toi esille heidän puutarhayrityksensä toimintaperiaatteiden kolme E:tä: Ekologia, Eettisyys ja Ekonomia. Inspiraatiota ja ajatuksia kokonaisvastuulliseen tuotantoon on haettu näitä asioita miettimällä. Tiina ehdotti mm. sivustoa holisticmanagement.org hyvänä lähtökohtana yrittäjyyden kehittämiseen. Viljelymenetelmien on oltava sellaisia, että esimerkiksi maan kasvukunto säilyy hyvänä tulevillekin viljelijäpolville.

Yhteistyön avulla yrittäjäkin jaksaa ja uudistuu
Naapuriapu niin konkreettisesti kuin henkisestikin on arvokas puutarhayrittäjän voimavara. Tärkeää on myös kehittää uuttaa, sekä viljelyn että tuotteistuksen kannalta. Suoramyyntiin perustuvalla tilalla kasvukausi on hektistä aikaa, jolloin yrittäjän on venyttävä niin fyysisesti kuin henkisesti ja pidettävä monipuolisen tuotannon, työnantajana toimimisen ja markkinoinnin langat käsissään. Tästä voisi tilalle varmaan antaa vielä yhden E:n: Eliitti-luokkaa.

Mahdollisuuksia ja haasteita
Omassa esityksessäni pohdin, miten saada nostetta marja-alan kannattavuuteen. Toin esille toimintaympäristön jatkuvan muuttumisen. Toimintaa ohjaavia muutostarpeita on monella tasolla esimerkkeinä ympäristö- ja yhteiskunnalliset tekijät sekä kuluttajien ja kaupan tarpeet. Niihin sopeutuminen ja niiden hyödyntäminen oman tuotannon kehittämisessä haastavat marja-yrittäjän.

Yrittäjän osaamistarpeet muuttuvat
Biomin eli eloyhteisön tasapaino ja hyvinvointi käsittäen sekä fysikaaliset että elolliset tuotantoympäristön tekijät ovat enenevästi tärkeitä viljelyn onnistumiselle mutta myös ihmisten terveyden näkökulmasta. Teknologian kehittyminen anturein, kauko-ohjattavin laittein ja ohjelmoitavin robotein tulee vähentämään ruumiillisen työn tarvetta ja tuo uudentyyppisiä yrittäjiä marja-alalle. Tuotantoa siirtyy katteen alle, kasvihuoneisiin ja ”marjatehtaisiin”. Marjojen imagosuosio ja terveellisyys ovat hyviä lähtökohtia tuotteistamiselle. Markkinoinnin kehitystarpeena tulee esille viljelijöiden yhteistyön rakentaminen gourmet-tason laatutuotteiden kaupallistamiseksi sekä markkinoinnin ja vienninkin kehittämiseksi.

Artikkelin kirjoittaja professori Saila Karhu, Luonnonvarakeskus Piikkiö mailto:saila.karhu@luke.fi

Artikkelikuva: Tommi Yrjölä, Marjatila tarjoaa myös elämyksiä

 

 

 

Leave a Comment

*