Vihreä Härkä – viljelijästä verkostoveturiksi

Vihreä Härkä – viljelijästä verkostoveturiksi

Vihreä Härkä – viljelijästä verkostoveturiksi

Tästä lähtee kotimainen proteiini myllyn kautta kauppaan. Kuva Juha-Pekka Aikola.

Juha-Pekka Aikolan haaveena oli tulla maanviljelijäksi. Nuoren miehen innostus maan antimien kasvattamiseen ja sukutilan jatkamiseen oli kova. Aika oman viljelyn aloittamiseen ei ollut kypsä vielä heti täysi-ikäiseksi tultua. Yliopisto-opintojen jälkeen aukeni ura kaupallisissa tehtävissä, kuitenkin alkutuotannon kumppanina. Aikola korostaa opintojen ja työkokemuksen antaneen laajasti valmiuksia liiketoimintaan. Yrittäjämäisen innostuksen tueksi kertyi toimialatuntemusta ja näkemystä kysyntälähtöisestä toiminnasta.

Tuotevalikoimassa on tuotteita myös luomun kuluttajille. Kuva: Juha-Pekka Aikola.

Tuottaja haluaa vastata kysyntään
Sukupolvenvaihdoksen jälkeen Aikola ryhtyi vihannesviljelijäksi; onhan Kalanti vahvaa avomaan vihannesten tuotantoaluetta. Viljelyn heikko kannattavuus, havainnot kasvisruokavalion yleistymisestä ja huoli ympäristön tilasta muokkasivat vähitellen ajatusta keskittymisestä palkokasvien tuottamiseen. Kasvispainotteiset ruokavaliot yleistyivät. Härkäpapu alkoi herättää kuluttajien kiinnostusta proteiinilähteenä. Palkokasvien käyttö on myös ympäristölle edullista, mikä sopii yrittäjän omiin arvoihin. Yrittäjä havaitsi nopeasti, että yksin toimimalla ei voida saavuttaa riittävää volyymiä ja tehokkuutta, jotta voisi vastata kasvavaan kysyntään ja olla kiinnostava kumppani asiakkaalle. Perinteisessä toimitusketjussa pieni alkutuottaja on pakotettu toimimaan toimitusketjun vahvimman sanelemilla ehdoilla, jos se ei pysty tarjoamaan jotain sellaista hyötyä, johon muut toimittajat eivät pysty.

Liikeidea kasvaa verkostoksi
Yrittäjä osallistui 2013 Turun yliopiston exe-yksikön (Executive Education and Development) järjestämään yritysvalmennukseen, jonka avulla konkretisoitui yrityksen tavoite: Vuonna 2017 Vihreä Härkä on Suomen suurin kasviproteiiniratkaisujen tuottaja, jolla on 1000 myyntipistettä. Tavoite on toteutumassa, sillä Vihreän Härän kuluttajatuotteet ovat S-ryhmän valtakunnallisessa jakelussa. Lisäksi tuotteita myydään luomu- ja erikoisruokavalioketjuissa. Tavoitteen saavuttamiseksi Aikola on vaihtanut oman roolinsa viljelijästä verkoston vetäjäksi. Tässä roolissa yrittäjä kokee oman kokemuksensa ja persoonansa parhaiten hyödyttävän yritystoimintaa. Vihreän Härän verkostoon kuuluu raaka-aineen viljelijöitä, jollei yritys on luvannut parhaan mahdollisen hintatason. Erikoistunut mylly takaa tuotteelle tasaisen laadun ja samalla saa kapasiteettinsa laajempaan käyttöön. Pakkaaminen ja pakkausten suunnittelu järjestyy kumppaniyrityksessä. Liiketoimintaa sparraa ja sopivasti kyseenalaistaa vanhastaan luotettu opiskelutoveri. Tuotekehitystä tehdään yhdessä kauppojen kanssa, mutta myös suurkeittiöiden kokemusten avulla. Näin käyttäjien kokemusta jaetaan koko verkoston hyödyksi. Jokaisella verkoston jäsenellä on oma roolinsa, joka perustuu yhteiseen ja omaan hyötyyn.

Artikkelin kirjoittajat: Hilkka Halla ja Marikka Heikkilä, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu.

 

Leave a Comment

*