Mistä tietää mihin mahdollisuuksiin tarttua?

Sadonkorjuuseminaarissa Jyrki Sukula puhui liiketoiminnan kehittämisestä. Yksi keskeisimpiä yritystoiminnan kehittämisen alueita on arvioida, millaisiin uusiin aloitteisiin on syytä tarttua. Vastaan tulevista mahdollisuu ...