Mistä tietää mihin mahdollisuuksiin tarttua?

Mistä tietää mihin mahdollisuuksiin tarttua?

Mistä tietää mihin mahdollisuuksiin tarttua?

Sadonkorjuuseminaarissa Jyrki Sukula puhui liiketoiminnan kehittämisestä. Yksi keskeisimpiä yritystoiminnan kehittämisen alueita on arvioida, millaisiin uusiin aloitteisiin on syytä tarttua. Vastaan tulevista mahdollisuuksista on valittava ne, joissa näkee eniten potentiaalia. Toisaalta joskus on tarpeen itse tehdä töitä mahdollisuuden luomiseksi.

Sukula esitteli testaamansa tavan, jolla hän itse jäsentää omaa ajatteluaan. Arvioidessaan sitä mihin suuntaan hän yritystensä toimintaa kehittää, hän kiinnittää huomioita viiteen eri ulottuvuuteen.

Syvyys tarkoittaa yrittäjän omaa asiantuntemusta. Jokaisella on syvää osaamista jollakin alueella, olipa se sitten lannoitus luomuviljelyssä tai keittiömestarin osaaminen makujen yhdistelemisessä. Kaikessa siinä mihin yrityksensä toimintaa vie, pitää kyetä hyödyntämään oman osaamisen syvyyttä. Oman osaamisen ytimeen osuvat avaukset ovat kuitenkin kaikkein vaarallisimpia, sillä niistä innostuu helposti ja lähtee toimimaan tekemättä perusteellisia taustatöitä.

Kysynnän muutoksia voi havainnoida jo ennakolta esimerkiksi kulttuurin muutoksista.

Leveys viittaa asiantuntemuksen monipuolisuuteen. Leveys tarkoittaa omaa alaa laajempaa ymmärrystä ja näkemystä. Esimerkiksi taiteessa ja kulttuurissa laajemminkin voi nähdä tulevia kehityssuuntia jo ennalta. Uusiin mahdollisuuksiin voi olla hyödyllistä tarttua myös siksi, että ne kasvattavat oman asiantuntemuksen leveyttä. Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse huolestua jos jotain oman idean kaltaista on jo keksitty. Siitä on hyvä poimia itsellensä hyväksi havaitut osat ja jalostaa ideaa niiden ympärille. Kaiken mitä teet, tee ajatuksella. Esimerkiksi päivän lehteä lukemalla voi löytää liiketoimintamahdollisuuksia kun lukee tarkoitushakuisesti.

Motivaatio syntyy eri ihmisillä erilaisista asioista. On hyvä tunnistaa mikä itseä motivoi ja keskittyä sellaisiin asioihin, jotka pitävät omaa motivaatiota yllä. Yleensä ihmisiä motivoivat kaikkein eniten asiat, jotka ovat heille merkityksellisiä. Näin ollen yrittäjän on hyvä pohtia myös sitä, mitä itse kokee tärkeäksi, ja mihin omalla toiminnallaan haluaa vaikuttaa.

Rohkeus rakentuu hyvän itsetunnon varaan. Rohkea yrittäjä uskaltaa kokeilla ja tehdä päätöksiä. Rohkeus on tärkeä osa yrittäjyyttä ja Sukula painottikin, että ”jos aina onnistuu, ei ole oikeasti edes yrittänyt”. Uuden tilaisuuden edessä on hyvä kysyä itseltään vaatiiko tämä rohkeutta. On myös muistettava, että ihmisen ympärillä oleva yhteisö voi joko ruokkia tai heikentää rohkeutta. Hakeudu rohkeutta ruokkiviin yhteisöihin.

Aika on tärkeä tekijä eri vaihtoehtojen välillä valittaessa, sillä idean menestykseen vaikuttaa suuresti myös ajoitus. Erittäin moni hyväkin ajatus on kaatunut, koska siihen on tartuttu väärään aikaan. Yrittäjän pitää myös arvostaa omaa aikaansa, sillä sitä on käytettävissä vain rajallinen määrä. Näin ollen oman ajankäytön hallinta on erittäin tärkeää. Aseta itsellesi aikataulu ja pidä siitä kiinni. Tähän Sukula kannustaa sanoilla ”ajattele itsellesi aikaa”.

Blogin kirjoittaja ja artikkelikuva: Projektipäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopisto. taina.eriksson@utu.fi

Leave a Comment

*