Keskitytään vahvuuksiin ja kestävyyteen

Keskitytään vahvuuksiin ja kestävyyteen

Keskitytään vahvuuksiin ja kestävyyteen

ProLuomun järjestämässä luomuelintarvikepäivässä 2018 katsottiin avoimesti tulevaisuuteen. Ruokajärjestelmän ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus ovat välttämättömyys, jotta kasvava ihmiskunta voidaan ravita. Vastuullisuus – tai reilu peli – tulee koskemaan myös liiketoimintaa kokonaisuutena. Taloudellinen tulos ei voi pitkällä tähtäimellä syntyä muiden toimijoiden kustannuksella, jos halutaan elinolosuhteiden ja rauhan säilyvän yhteiskunnassa. Tanskalainen ruokafuturologi Birthe Linddal tiivisti aiheen seuraavasti:

” Huomisen tarinoissa puhutaan kestävästä ruoantuotantoteknologiasta, pienen mittakaavan paikallistaloudesta ja eettisesti ruokaa tuottavista sankariviljelijöistä. Rahan halutaan menevän tuottajille ja paikallisyhteisölle. Myös hävikin minimointi, kierrätys ja koko tuotantoketjun läpinäkyvyys ja eettisyyys korostuvat. ”

Sähköinen tiedon liikkuminen antaa kuluttajalle lisää eväitä vastuullisiin valintoihin. Vastuuta valinnoista ei voi kuitenkaan sälyttää kuluttajille, vaan jokaisella toimijalla alkutuotannon panosteollisuudesta jalostuksen ja kaupan kautta ruokapalveluihin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Vastuullisuutta onkin Kuluttajaliiton Juha Beurlingin mukaan rehellinen informaatio. ”Kun jokainen toimija kertoo rehellisesti omasta toiminnastaan ja odotuksistaan, koko verkoston valinnat ohjautuvat vastuullisemmiksi. Valistaminen on vanhanaikaista, mutta ihminen haluaa toimia oikein”.

Kuva Jyrki Sukulan esityksestä Luomuelintarvikepäivässä 18.10.2018

Vähittäiskaupalla on huomattavasti mahdollisuuksia vaikuttaa kansalaisen ostopäätöksiin – myös luomukulutuksen lisääntymiseen. S-ryhmän Antti Oksan mukaan kaupan tehtävä on edistää vastuullisuutta markkinoimalla ja kehittämällä kuluttajia kiinnostavia tuotteita, jotka ovat luonnonmukaisesti tuotettuja. Luomu-statuksella saatava lisäarvo kuluttajalle vaihtelee tuotteittain ja kuluttajaryhmittäin. Siksi myyntiä ei voida kasvattaa tuote edellä vaan ostajan tavoittelemaa lisäarvoa korostaen.

Suomalaisella luomuelintarvikkeella on hyvät mahdollisuudet nousta siiville ja maailman valloitukseen, kuten Jyrki Sukulan kertomana Jymy-jäätelö. Vahvuutenamme on toimiva ja luotettava yhteiskunta, puhdas luonto, valo, osaaminen ja teknologian tuomat mahdollisuudet. Näistä elementeistä voidaan rutistaa kestävää kilpailuetua, kun rakennetaan ainutlaatuinen ja jäljittelemätön tuote sopivalle asiakassegmentille, sopivaan aikaan. Kunhan vielä opimme kuuntelemaan ympäristöämme, tarttumaan mahdollisuuksiin ja intohimoisesti uskomaan vahvuuksiimme!

Lisätietoa ja Luomuelintarvikepäivän esitykset täällä.

Leave a Comment

*