Luomukasvualustan rakenne merkityksellinen kirsikkatomaatin viljelyssä

Luomukasvualustan rakenne merkityksellinen kirsikkatomaatin viljelyssä

Luomukasvualustan rakenne merkityksellinen kirsikkatomaatin viljelyssä

Juuret hakeutuvat kanankakan luokse. Kuva Liisa Särkkä.

Kirsikkatomaatin satoisuuteen vaikutti ravinteiden liukenevuus kanankakasta rajoitetuissa kasvualustoissa. Vaikutti siltä, että käyttämämme tippukastelumenetelmä ei soveltunut kaikkiin mukana olleisiin kasvualustoihin. Kasvualustan pinnalle levitetty kanankakka liukeni hyvin jos kasvualustan rakenne oli sellainen, että kasteluvesi imeytyi kasvualustaan hyvin eikä valunut nopeasti sen läpi tai vesi nousi kapillaarisesti koko kasvualustaan, siis myös pintaosiin. Liuenneesta kanankakasta kasvien juuret saivat ravinteet kasvuunsa ja sitä kautta hedelmien tuottoon. Kastelutipun siirtäminen suoraan kanankakkarakeiden päälle ei auttanut merkittävästi niissä kasvualustoissa, joissa vesi valui nopeasti kasvualustan läpi. Tämä siksi koska rakeet kastuivat vain tipun kohdalta ja viereiset rakeet pysyivät kuivina. Kun tippu oli siirretty yhdestä kohtaa kanakakkarakeita toiseen, kuivuivat ja kuorettuivat edellisessä kohdassa olleet rakeet.

Paksussa kanankakkakerroksessa pinnan rakeet kuivuvat ja kuorettuvat eivätkä liukene. Kuva Liisa Särkkä.

Liian paksu kanakakkaraekeko haittasi myös liukenemista, koska pinnan rakeen kuivuivat. Kanankakkarakeiden ominaisuuksissa saattoi myös olla eroja valmistajien välillä, mikä on voinut vaikuttaa rakeen liukenemiseen. Tässä kokeessa vältettiin ylikastelua, joten kasteluveden määrää rajoitettiin. Tällä seikalla on myös voinut olla merkitystä saatuun tulokseen. Valitse siis kastelujärjestelmä kasvualustan ja rakeiden ominaisuuksien ja levityspaksuuden mukaan kun haluat kontrolloida veden kulutusta. Tällä seikalla on merkitystä myös maapohjaviljelyssä kun halutaan minimoida maapohjaan valuvan veden ja ravinteiden määrää.
Artikkelin kirjoittaja Liisa Särkkä on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija. Havainnot perustuvat Piikkiön tutkimusasemalla kasvukaudella 2018 tehtyyn luomukirsikkatomaatin viljelykokeeseen. 

 

Leave a Comment

*