Mielikuva ja laatu myyntivaltteja

Mielikuva ja laatu myyntivaltteja

Mielikuva ja laatu myyntivaltteja

Haastattelimme Turun keskustan liepeillä ja maaseututaajamassa olevien K-Supermarkettien vihannesosastoista vastaavia henkilöitä heidän kokemuksistaan  kuluttajien ostopäätöksistä ja toisaalta kaupan odotuksista, jotta luomuvihannekset olisivat entistäkin houkuttelevampia kaupan ja kuluttajan näkökulmasta. Haastatelluilla henkilöillä oli yli 15 vuoden kokemus HeVi-osastoilta. Haastatteluissa näkyy vastaajien henkilökohtaiset näkemykset, jotka kuitenkin todellisuudessa ohjaavat kaupan valintoja. Haastattelut kuitenkin osoittavat, että

  • hyvin hoidettu HeVi-osasto on tervetuloa-toivotus kauppaan
  • luomukasvikset ovat osastolle merkittävä lisäarvo
  • lisäarvon merkittävyys vaihtelee myymälöittäin ja sesongeittain

Marraskuussa kotimaisia luomuvihanneksia on niukasti saatavissa. Kuva Hilkka Halla

Kaupan tehtävänä on myydä riittävällä katteella tuotteita, joille on kysyntää ja jotka tukevat kaupan muuta myyntiä.  Kasvisten kysyntä on kasvanut samalla kun ihmiset haluavat terveellisempää ja eettisempää ruokavaliota. Luomuvihannesten osuus kasvisten kokonaismyynnistä vaihtelee. Haastattelujen perusteella kaupunkialueella luomua suhteellinen kysyntä oli suurempaa ja ympärivuotisempaa. Maaseututaajamassa luomukasvihuonevihannesten kohdistui voimakkaimmin lähituotteisiin, joita on tarjolla vain osan vuotta.

Maku ja turvallisuutta
HeVi-vastaavien mukaan asiakkaat liittävät luomuvihanneksiin ennenkaikkea mielikuvan hyvästä mausta. Kaupan kannalta luomukasvihuonevihannesten kiinnostavuutta ja myyntiä lisää, jos tuote on lähellä tuotettu ja jos tuotteeseen liittyy mielikuvaa vahvistavaa materiaalia. Kaupan henkilöstö toivoikin tuotteeseen tai sen tuotantoon liittyvää informaatiota asiakkaalle helposti havaittavalla tavalla. Kauppa oli valmis tarjoamaan konsulenttitilaisuuksia ja tilaa tuoteinformaatiolle. Tuottajan tarinalla ja henkilöllisyydellä koettiin olevan merkitystä niin maaseudulla kuin kaupunkimaisemmassakin kaupassa. Sen sijaan turvallisuus-teema painottui kaupunkimaisemmassa liikkeessä vahvemmin luomusertifiointiin, kun taas maaseutumaisemmassa kaupassa viljelijän tunnettuus ja lähiruoka-ajattelu koettiin turvallisuuden takeeksi.