Loppuraportti- Tehokas tuotanto parantaa tulosta luomussakin

Loppuraportti- Tehokas tuotanto parantaa tulosta luomussakin

Loppuraportti- Tehokas tuotanto parantaa tulosta luomussakin

Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiön rahoittaman Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yhdessä toteuttaman tutkimushankkeen "Luomuvihannesten ammattimaisen kasvihuonetuotannon ja arvoketjun edistäminen" - loppuraportti on ilmestynyt Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjassa.

Tutkimukseen osallistui kolme kasvihuoneessa ammattimaisesti luomuvihanneksia viljelevää yrittäjää sekä viisi eri kokoista K-ryhmän vähittäiskauppaa, jotka sijaitsivat eri kokoisissa kaupungeissa. Kuluttajanäkökulman vahvemmin esille tuomiseksi tutkimuksessa tehtiin yhteistyötä kauppakorkakoulun kuluttajakäyttäytymisen kanssa. Viljelykokeet tehtiin Luken Piikkiön toimipisteen kasvihuoneissa.

Tutkimuksen yhteenvetona todettiin arvoketjun tehokkuuden parantamisen olevan keskeisin alan laajentumisen kannattavan kasvun edellytys. Luomuostosten todennäköisyyttä lisäävä tekijä olisi tuotteiden edullisempi hinta, mutta kuluttajat pitävät tärkeänä, että luomutuottaja saa tuotteistaan myös oikeudenmukaisen korvauksen. Luonnonvarakeskuksessa tehty viljelykoe osoitti, että luomuviljelyssä satotason nosto on mahdollista tarkassa viljelytekniikassa, jossa viljelytiheyttä voidaan nostaa. Luomulannoitteella saatiin sekä määrällisesti että laadullisesti vähintään yhtä hyvä sato kuin kivennäislannoitteella. Tehokkaamman tuotannon avulla luomutuotannon ympäristöjalanjälki pienenee. Kun tuotantopanoksien määrä viljelypinta-alaa kohden voidaan nostaa ja sadon määrää lisätä, niin tuotannon energiatehokkuus myös paranee.

Luomutuotteen hinta-laatusuhteen olla kohdallaan. Keskeisin toimenpidesuositus oli, että luomutuotteiden markkinoinnissa tulee hyödyntää entistä vahvemmin kuluttajan tunteita ja tunteiden aiheuttamia vastakohtia. Kauppa piti luomutuotteita valikoimassaan mielekkäinä ja haluttuina, jos tuotteet ja toimitusprosessi olivat asianmukaiset. Pakkaukset ja tuotteen säilyvyys ovat kaupalle erityisen tärkeitä. Viljelijät pitivät luomusertifiointia tärkeänä, mutta kuluttajille tai kaupalle tärkeämpänä näyttäytyi maku ja laatu.

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-870-8