Mistä tietää mihin mahdollisuuksiin tarttua?

Sadonkorjuuseminaarissa Jyrki Sukula puhui liiketoiminnan kehittämisestä. Yksi keskeisimpiä yritystoiminnan kehittämisen alueita on arvioida, millaisiin uusiin aloitteisiin on syytä tarttua. Vastaan tulevista mahdollisuu ...Kannattavuus ja markkinaliturgia

Onko vanhanaikaista puhua kannattavuudesta, kun kirjanoppineet yrittäjän ympärillä julistavat vaatimusta lisäarvosta ja arvoverkosta? Käsittämättömien muutosvaatimusten keskellä on helpompaa keskittyä ihan tavalliseen yd ...


Menestys on vihreissä yksityiskohdissa

Kasvien avulla luodaan viihtyvyyttä Kasveilla voidaan luoda viihtyvyyttä monilla tavoilla.  Samoilla tarvikkeilla voidaan myös liiketoimintaa tehdä monella reseptillä. Ensisilmäyksellä jotkin saman alan yritykset näyttä ...Muuntautumiskyky tärkeää kukkabisneksessä

Kukat ovat tärkeä osa puutarha-alaa ja siksi kukista puhuttiin myös Voimakkaan Sadonkorjuuseminaarissa. Piltin puutarha on perustettu vuonna 1957. Tällä hetkellä toiminnasta vastaa Hanna Helenius, joka on kolmatta sukupo ...
Liiketoimintamallista kilpailuetua

Liiketoimintamalli kuvaa sen miten yritys toimii, jotta omistajat saisivat tuottoa. Liiketoimintamallin tärkeimmät osat ovat: Arvolupaus Arvon luominen Arvon muuttaminen voitoksi Arvolupaus Näistä ensimmäi ...